Comedy: A Birthday Surprise with Hoài Tâm – Việt Hương (with Transcript & Translation)

Standard

This is the transcript and translation for the comedy video above. The comedy is about a surprise that a girlfriend has for her boyfriend on his birthday.

I think it’s a Thuy Nga – Paris by Night Production, which can be purchased at thuyngashop.com (though I don’t know the exact DVD). I do not own or post the video on YouTube.

The line in red is the girlfriend’s line. The regular is the boyfriend’s line.

This is for intermediate – advanced students. If you’re a beginner, don’t be shocked if you don’t understand anything. I promise to add beginner’s lessons later 🙂

Vietnamese English
Part 1Minute

0:00

to

0:50

(Guy eating jackfruit nuts on the table)
Ngọt quá ta! Đã quá! Mmm…
(Phone rings)
Alô!
A lô, anh hả?
Ừ, anh đây.
Anh đang làm gì giờ?
Anh đang ăn hột mít
Trời đất ơi, sinh nhật mà ăn hột mít hả. Anh cũng quậy ghê á.
Ừ, anh ghiền hột mít mà.
Anh, giờ anh qua nhà em gấp đi. Em có điều bất ngờ dành cho anh á.
Có điều bất ngờ? Anh thích điều bất ngờ lắm. Anh qua liền.
Thôi, em (k)hông nói nữa nha. Qua liền nha. Bye ha. (kiss)
Um (kiss)
Um, um. Qua liền. (guy has stomachache & farts)
(Guy eating jackfruit nuts on the table)
So sweet! So good! Mmm…
(Phone rings)
A lo!
A lo, is that you?
Yes, I’m here.
What are you doing now?
I’m eating jackfruit nuts.
My God, you eat jackfruit nuts on your birthday. You’re so naughty.
Yeah, I love jackfruit nuts.
Honey, now you hurry come to my house. I have a surprise for you.
Have a surprise? I love surprise.
I’ll go there right away.
Done, I won’t talk more. Come right away. Bye.
(kiss)
Um (kiss)
Um, um. Come right away (guy has stomachache & farts)
(Guy rides the scooter to the girl’s house) (Guy rides the scooter to the girl’s house)
Part 2Minute
1:00to

2:10

Em ơi, anh tới rồi em ơi. Em ơi.
Trời ơi honey của em.
Honey hú.
Anh tới hả. Thương quá à.
Nhớ quá. Em, em, điều bất ngờ là gì vậy em?
Cứ bình tĩnh. Anh nôn quá à.
Anh nôn lắm. Giờ điều bất ngờ… ờ gì vậy? Mình chơi bịt mắt bắt dê hả em?
Anh ham chơi quá à.
Đàn ông thằng nào không ham chơi.
Anh cứ từ từ.
Từ từ hả?
Nguyên ngày hôm nay em dành trọn cho anh mà.
Hứa nha cưng.
Rồi. Điều bất ngờ sắp bắt đầu.
Sắp bắt đầu? Liền đi em! Liền đi đi đi!
Honey, I’m here honey. Honey.
Oh my honey.
Honey.
You are here. Love you much.
Miss you much. Honey, honey, what is the surprise?
Calm down. You’re so impatient.
I’m really impatient. Now the surprise… er, what’s that? We’re playing catch?
You’re so into games.
All the men, which one is not into games?
Slow down.
Slow down?
All today I reserve for you.
Promise baby.
Yeah. The surprise will begin soon.
Begin soon? Start right away honey! Right away!
Part 3Minute

2:10

to

2:40

(Guy and girlfriend walk into the room. Guy sits down)
Đây. Anh ngồi xuống đây. Ten tén ten tèn. Điều bất ngờ sắp bắt đầu.
(Phone rings)
Ý. Anh đợi em một tí nha. Em ra em nghe điện thoại một tí. Ờ, nhưng  mà hứa với em không được tháo khăn ra, oke?
Rồi, rồi. Anh hứa.
Anh tháo ra em giận anh đó nha.
Em cứ yên tâm. Anh hứa với em mà.
Trời thương quá à.
(kiss)
(Girlfriend leaves the guy sitting there)
Dễ thương quá.
(Guy and girlfriend walk into the room. Guy sits down)
Here. You sit down here. Ten ten ten ten. The surprise is starting soon.
(Phone rings)
Oh. You wait for me a little bit. I go out to pick up the phone. Oh, but promise me not to take off the blindfold, ok?
Sure, sure. I promise.
You take it off I’ll be angry.
Rest assured. I promise you.
Oh, love you much.
(kiss)
(Girlfriend leaves the guy sitting there)
So cute.
Part 4Minute

2:40

to

3:30

(Girlfriend goes to pick up the phone)
A lô? Hả? Gì? Dụ qua nhà mày hả? Mày bị bể bánh xe hả? Thôi tao đi hổng được. Hôm nay xinh nhật bạn trai tao mà.
(Girlfriend looks to the kitchen)
Ờ, trời ơi mấy bộ đồ hôm bữa ở chỗ xấu bà quỷ đó hả, xấu thấy mồ. Ai thèm đi nữa.
(Guy sitting in kitchen)
Trời ơi tám giờ cũng ko được, tao nói thiệt đó. Tao phải dành trọn đêm nay cho ảnh.Em ơi.
Anh! Nhớ là đừng có bỏ cái khăn ra nha. Đợi em xuống hai đứa cùng hưởng điều bất ngờ nhà.
(Girlfriend goes to pick up the phone)
A lo? Huh? What? Go to your house? You got a broken scooter wheel? No I cannot go. Today is my boyfriend’s birthday.
(Girlfriend looks to the kitchen)
Oh, god, those clothes at the ugly shop, so ugly. Who wants to go there again.
(Guy sitting in kitchen)
Oh God, 8 o’clock isn’t any good, I’m telling the truth. I’m spending tonight with me.Honey.
Honey! Remember not to take off the blindfold. Wait for me to enjoy the surprise together.
Part 5Minute

5:25

to

6:11

Guy farts in kitchen.
People sit around the table.Girlfriend still talking on the phone.
Tao biết rồi. Ờ, ờ, có gì buổi sau đi. Buổi sau đi, có gì tao khao mày. Vô tư luôn.Guy keeps farting in the kitchen.

Girlfriend on the phone
Vậy à nha. Bye nha. Ừ. Bye. Ừ.

Guy farts in kitchen.
People sit around the table.Girlfriend still talking on the phone.
I know. Ok, ok, next time then. Next time, anything I’ll treat you. Feel free.Guy keeps farting in the kitchen.

Girlfriend on the phone
So that is. Bye. Ok. Bye.

Part 6Minute

6:11

to

End

Girlfriend runs into kitchen.
Honey ơi. Để honey chờ lâu em thấy thương quá à. Nãy giờ anh có tháo khăn ra không?
Không có tháo khăn ra.
Giỏi. Bây giờ á, điều bất ngờ BẮT ĐẦU! Ten ten tén tèn. Đây anh nhìn đi, đây này: em mời ba, mẹ, anh chị, cô chú em qua dự sinh nhật anh đó. Anh vui hông?
Girlfriend runs into kitchen.
Honey. Letting honey wait so long I love you much. Did you take off the blindfold at all?
No, didn’t take the blind fold off.
Good. Now then, surprise BEGINS! Ten ten ten ten. Here you see, here: I invited dad, mom, brother, sister, aunt, uncle to attend your birthday? Are you  happy?


Advertisements

One response »

  1. hahaha, thank goodness! this must’ve taken you a while, huh? The subtitles are SOOO HELPFULL. THANK YOU. It makes it so much easier to pick out word for word and understand its meaning.

    The video brings me some idea and requests for a possible next lesson. Since she’s introducing Hoai Tam to her family, i thought maybe you can do a lesson on personality since, after all, when we introduce people, we tend to give a little details about new people. For instance, I have trouble saying “He’s a really nice person” or “He’s really funny” So far, the only two personality descriptive words I know are “cô đơn” and “hiền”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s