Tag Archives: weather

What We Talk About When We Talk About the Weather

Standard

My students requested “weather talk” after the “food talk”, so here it goes.

Trời nắng

Trời nhiều mây

Trời mưa

Trời u ám

Trời đẹp

Trời xấu

Trởi gió

Trời có tuyết rơi

Khí hậu – climate

Thời tiết – weather

Mùa xuân

Mùa hè, mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

(1)

Hôm nay

thời tiết

như thế nào?

Hôm nay

trời

đẹp

nắng

lắm

Today

weather

how?

sky

nice

and

sunny

(2)

Ngày mai

(trời)

mưa

không?

Tomorrow

rain

 

Ngày mai

(trời)

không

mưa

nhưng

dự báo

sẽ

tuyết

rơi

but

forecast

will

snow

fall

(3)

Hôm qua

nóng

quá

hy vọng

hôm nay

sẽ

mát

hơn

hôm qua

Yesterday

hope

cool

more

 

To talk about the weather, you can use

  1. Trời + a weather adjective / description. Do NOT use thời tiết or khí hậu

  2. The time (hôm nay, tuần trước, tháng sau, etc.) + a weather adjective / description.

Ối trời ơi! Trời ơi là trời!

Exercise: Ask and answer

The weather in America, how is it?____________________________________________

Spring’s weather in New York, how is it? ____________________________________________

Is it going to rain today? ____________________________________________

How was the weather yesterday? ____________________________________________

1. Trời đang mưa – it is raining

2. Trời sắp mưa – going to rain

3. Trời lại mưa rồi – it is raining again (complaint)

4. Trời mới mưa – it just rained

Advertisements